Arhitekturni biro STVAR | vila B

Arhitekturni biro STVAR | Predvidena lokacija novega objekta se nahaja ob regatnem centru na Bledu na rahlo privzdignjenem terenu v zalednem pobočju proti železniški progi. Naročnik si želi zgraditi stanovanjsko apartmajski objekt pri katerem bi se stanovanjski del lahko namenjal v poslovno-protokolarne namene. Z upoštevanjem konfiguracije terena ter geometrije razpoložljivega zemljišča se večji del potrebnih servisnih površin s parkirišči in tehničnimi prostori umesti suterensko. Podzemna etaža je naravno osvetljena in prezračevana preko odprtin v plošči nad kletjo. Pritlična etaža skupaj z novimi opornimi zidovi tvori bazo objekta, položeno na teren. Večnamenski osrednji prostor pritličja se odpira na zunanji zelen plato, dvignjen nad cestišče, od koder se odpira pogled na Blejsko jezero. Na tektonsko oblikovano bazo je položena lažja, oblikovno samostojna lamela z dvema apartmajema. Glavni bivalni prostori so organizirani na vzhodnem delu posamezne etaže s pogledi proti Karavankam in Blejskemu jezeru.  

Arhitekturni biro STVAR | vila B

Uporabljamo piškotke.

OK

vila B

 • Investitor:


  Privatni

 • Lokacija:


  Bled

 • Površina stavbe:


  450 m2

 • Kronologija:


  2015 -

Predvidena lokacija novega objekta se nahaja ob regatnem centru na Bledu na rahlo privzdignjenem terenu v zalednem pobočju proti železniški progi.

Naročnik si želi zgraditi stanovanjsko apartmajski objekt pri katerem bi se stanovanjski del lahko namenjal v poslovno-protokolarne namene.

Z upoštevanjem konfiguracije terena ter geometrije razpoložljivega zemljišča se večji del potrebnih servisnih površin s parkirišči in tehničnimi prostori umesti suterensko. Podzemna etaža je naravno osvetljena in prezračevana preko odprtin v plošči nad kletjo.

Pritlična etaža skupaj z novimi opornimi zidovi tvori bazo objekta, položeno na teren. Večnamenski osrednji prostor pritličja se odpira na zunanji zelen plato, dvignjen nad cestišče, od koder se odpira pogled na Blejsko jezero.

Na tektonsko oblikovano bazo je položena lažja, oblikovno samostojna lamela z dvema apartmajema. Glavni bivalni prostori so organizirani na vzhodnem delu posamezne etaže s pogledi proti Karavankam in Blejskemu jezeru.

 

ureditvena situacija
ureditvena situacija
tloris kleti
tloris kleti
tloris pritličja
tloris pritličja
tloris nadstropja
tloris nadstropja
tloris mansarde
tloris mansarde
vzdolžni prerez
vzdolžni prerez