Arhitekturni biro STVAR | Proizvodno poslovni objekt v Radljah ob Dravi

Arhitekturni biro STVAR | Predmetno zemljišče, namenjeno izgradnji novega proizvodno-skladiščno-poslovnega prostora ima vgrajeno bipolarnost. Na eni strani ga omejuje glavna prometnica Maribor - Dravograd, na drugi strani vzpetina, poseljena z individualnimi stanovanjskimi objekti. Polje razmišljanja se cepi v dve po mnenju avtorjev enokovredni smeri. Po eni strani objekt kot tak predstavlja popolnoma generičen razvoji model, ki mora omogočati maksimalno fleksibilnost tehnološkega procesa ter optimalne delovne pogoje, po drugi strani pa objekt predvsem kot tujec v obstoječem prostoru ne sme predstavljati novih prostorskih, socioloških in psiholoških konfliktnih situacij, ki tako z vidika bivalnih pogojev tamkajšnjih prebivalcev kot sprejetju podjetja v njihovem prostoru lahko pomenijo z vzpostavljeno averzijo z vidika poslovanja nepopravljivo škodo. Podjetje mora spoštovati dan karakter prostora in ga s svojo prisotnostjo ne sme degradirati.Tu je naloga bolj zapletena. Skladno s prostorskimi zahtevami naročnika predstavlja predviden objekt v prostoru izjemno velik poseg, ki bo trajno spremenil pogled na obstoječo krajino. Kako se z novim objektom navezati na obstoječ prostor na način, da se že vzpostavljena prostorska razmerja ne porušijo?

Arhitekturni biro STVAR | Proizvodno poslovni objekt v Radljah ob Dravi

Uporabljamo piškotke.

OK

Proizvodno poslovni objekt v Radljah ob Dravi

 • Lokacija:


  Radlje ob Dravi

 • Površina:


  proizvodnja - 8000m2
  administrativni del - 3000m2

 • Naročnik:


  zasebni

 • Ekipa:


  Marko Smrekar
  Aleš Vodopivec

 • Začetek:


  2011

Predmetno zemljišče, namenjeno izgradnji novega proizvodno-skladiščno-poslovnega prostora ima vgrajeno bipolarnost. Na eni strani ga omejuje glavna prometnica Maribor - Dravograd, na drugi strani vzpetina, poseljena z individualnimi stanovanjskimi objekti.

Polje razmišljanja se cepi v dve po mnenju avtorjev enokovredni smeri. Po eni strani objekt kot tak predstavlja popolnoma generičen razvoji model, ki mora omogočati maksimalno fleksibilnost tehnološkega procesa ter optimalne delovne pogoje, po drugi strani pa objekt predvsem kot tujec v obstoječem prostoru ne sme predstavljati novih prostorskih, socioloških in psiholoških konfliktnih situacij, ki tako z vidika bivalnih pogojev tamkajšnjih prebivalcev kot sprejetju podjetja v njihovem prostoru lahko pomenijo z vzpostavljeno averzijo z vidika poslovanja nepopravljivo škodo.

Podjetje mora spoštovati dan karakter prostora in ga s svojo prisotnostjo ne sme degradirati.Tu je naloga bolj zapletena. Skladno s prostorskimi zahtevami naročnika predstavlja predviden objekt v prostoru izjemno velik poseg, ki bo trajno spremenil pogled na obstoječo krajino. Kako se z novim objektom navezati na obstoječ prostor na način, da se že vzpostavljena prostorska razmerja ne porušijo?