Arhitekturni biro STVAR | Poslovno stanovanjski objekt v Radovljici

Arhitekturni biro STVAR | Zazidavo tvorijo večji samostoječi objekti v zelenju sledeč osnovni želji po prehodnosti območja med Oblo gorico in Donico. Razmeščeni so tako, da ob Kranjski cesti tvorijo novi trg v Radovljici. Oblikovanje zazidave želi v največji možni meri slediti urbani morfologiji okoliškega območja, ki kljub velikim volumnom še vedno izkazuje značaj vrtnega mesta s samostoječimi objekti v zelenju. Ob tem je z novimi objekti predvidena širša poteza javnega odprtega prostora, ki naj bi po eni strani centralnemu predelu mesta opredelila tako funkcionalno kot pomensko osrednjo javno odprto površino, po drugi pa dva zelena intimnejša medprostora, ki tvorita ustrezen predprostor stanovanjskim objektom, a hkrati dopuščata prehod javnosti s centralnih površin mesta proti Obli gorici. ''Objekt 2'' je tlorisno enovit volumen, ki je programsko in oblikovno členjen po vertikali. Objekt se programsko deli na poslovno pritličje in mezzanin, 1. in 2.nadstropje z manjšimi stanovanjskimi enotami ter 3. nadstropje in mansardo s prestižnejšimi stanovanjskim enotam. Specifika terena narekuje oblikovanje parterja v dveh etažah. Proti ulici orientirana JZ fasada dvoetažnega parterja služi neposrednim vhodom v večje poslovne lokale na JZ strani objekta ter glavnemu vhodu za stanovalce. Proti SV, kjer se enoetažni parter odpira v ozelenjeni prostor med objektoma 2 in 3, so umeščeni manjši poslovno-trgovski lokali z neposrednimi vhodi s trga ter "vrtni" vhod za stanovalce.

Arhitekturni biro STVAR | Poslovno stanovanjski objekt v Radovljici

Uporabljamo piškotke.

OK

Poslovno stanovanjski objekt v Radovljici

 • Lokacija:


  Radovljica

 • Površina:


  3000m2

 • Ekipa:


 • urbanizem in idejna zasnova:


  prof. Jurij Kobe
  Matjaž Pangerc

 • arhitektura objekta 2:


  Marko Smrekar
  Aleš Vodopivec

 • Začetek:


  2007

Zazidavo tvorijo večji samostoječi objekti v zelenju sledeč osnovni želji po prehodnosti območja med Oblo gorico in Donico. Razmeščeni so tako, da ob Kranjski cesti tvorijo novi trg v Radovljici. Oblikovanje zazidave želi v največji možni meri slediti urbani morfologiji okoliškega območja, ki kljub velikim volumnom še vedno izkazuje značaj vrtnega mesta s samostoječimi objekti v zelenju. Ob tem je z novimi objekti predvidena širša poteza javnega odprtega prostora, ki naj bi po eni strani centralnemu predelu mesta opredelila tako funkcionalno kot pomensko osrednjo javno odprto površino, po drugi pa dva zelena intimnejša medprostora, ki tvorita ustrezen predprostor stanovanjskim objektom, a hkrati dopuščata prehod javnosti s centralnih površin mesta proti Obli gorici.

''Objekt 2'' je tlorisno enovit volumen, ki je programsko in oblikovno členjen po vertikali. Objekt se programsko deli na poslovno pritličje in mezzanin, 1. in 2.nadstropje z manjšimi stanovanjskimi enotami ter 3. nadstropje in mansardo s prestižnejšimi stanovanjskim enotam. Specifika terena narekuje oblikovanje parterja v dveh etažah. Proti ulici orientirana JZ fasada dvoetažnega parterja služi neposrednim vhodom v večje poslovne lokale na JZ strani objekta ter glavnemu vhodu za stanovalce. Proti SV, kjer se enoetažni parter odpira v ozelenjeni prostor med objektoma 2 in 3, so umeščeni manjši poslovno-trgovski lokali z neposrednimi vhodi s trga ter "vrtni" vhod za stanovalce.

pritličje
pritličje
mezzanin
mezzanin
1. in 2. nadstropje
1. in 2. nadstropje
3. nadstropje - terasna etaža
3. nadstropje - terasna etaža
4. nadstropje
4. nadstropje